1. Home
  2. บัญชีและการชำระเงิน
  3. เปลี่ยนภาษาในการใช้งาน FlowAccount

เปลี่ยนภาษาในการใช้งาน FlowAccount

ระบบรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้งานได้จากทั้ง 2 ตำแหน่งดังนี้

กดที่โลโก้บริษัท ทางด้านล่างสุดของแถบเมนู จากนั้นกดเปลี่ยนภาษา

เปลี่ยนภาษา

หน้าภาพรวมบริษัท กดปุ่มภาษาที่มุมขวาบนของหน้าจอ

เปลี่ยนภาษาที่แดชบอร์ด
Updated on March 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles