1. Home
 2. เชื่อมต่อ FlowAccount กับ Lazada
 3. วิธีการเชื่อมต่อ Lazada

วิธีการเชื่อมต่อ Lazada

วิธีการเชื่อมต่อ FlowAccount กับ Lazada

 1. ไปที่หน้า MyPlatform โดยเลือกไปที่เมนูเลือกแอปที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ รูป app MyPlatform


 2. กดเลือกไปที่ Lazada


 3. กดเชื่อมต่อจะไปหน้า Login ของ Lazada กรอก email และ password ร้านค้าของคุณ
  *ผู้ที่สามารถเชื่อมต่อได้จะต้องมีตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น
  **Package ที่สามารถเชื่อมต่อ Lazada ได้จะต้องเป็น Package สุดคุ้ม

 4. เมื่อกรอก email และ password เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
  *สำหรับผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อ Lazada จะต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ทุกๆ 90 วันด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูล
  **รหัสผ่านที่ตั้งใหม่จะต้องไม่ซ้ำรหัสผ่านเดิม 4 ครั้งหลังสุด
 5. สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยการกดที่สถานะเชื่อมต่อ
  *ผู้ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจะต้องมีตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น

Updated on March 29, 2021

Was this article helpful?

Related Articles