1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. อัพเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

อัพเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ติดต่อ ทั้งข้อมูลลูกค้าและผู้จำหน่าย หรือข้อมูลบริษัท ระบบจะขึ้นป๊อปอัปแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อกดเข้าไปในเอกสาร

โดยเอกสารนั้นจะต้องอยู่ในสถานะ รอวางบิล หรือรอดำเนินการ จึงจะมีป๊อปอัพแสดง

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มเติม เพื่อทำการอัปเดตข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลผู้ติดต่อ

อัปเดตข้อมูลธุรกิจ
Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles