สร้างใบเพิ่มหนี้

ใช้ระบบ FlowAccount ออกใบเพิ่มหนี้ โดยใช้งานได้ 2 ที่คือ

1. กดที่สถานะรอดำเนินการของเอกสารใบกำกับภาษี > กดสร้างใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี

2. เมื่อเข้าเมนูใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี > กดสร้างใหม่

ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี
ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี

เมื่อเข้าหน้าเอกสารแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพให้เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากรายชื่อลูกค้าที่ต้องการ

เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ และสามารถเลือกได้ว่าต้องการปรับราคา หรือตัดสต็อก

เลือกรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ระบุสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้ ใส่จำนวน และราคาใหม่ตามต้องการแล้วกดบันทึก

ระบุสาเหตุ

ระบบจะบันทึกการตัดสต็อก คำนวนราคาคงเหลือใหม่ และบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles