สร้างใบวางบิลรวม

กรณีที่มีรายการขายสินค้าหรือบริการหลายรายการและต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นยอดรวม สามารถนำใบกำกับภาษีมาสร้างใบวางบิลรวมได้หลายวิธีการด้วยกันคือ

  1. คลิกเลือกใบกำกับภาษีหลายรายการ และคลิกเพิ่มเติม เพื่อสร้างใบวางบิลรวม (หากมีใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ เอกสารจะพ่วงติดมาด้วย)
สร้างใบวางบิลจากใบกำกับภาษี

2. กดสร้างที่สถานะของใบกำกับภาษี (หากมีใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ เอกสารจะพ่วงติดมาด้วย)

กดสร้างที่สถานะของใบกำกับภาษี

3. กดสร้างใบวางบิลรวม ที่เมนูใบวางบิล

กดสร้างใบวางบิลรวม

ระบบจะให้เลือกชื่อลูกค้า และรายการเอกสาร เพื่อนำมาทำใบวางบิลรวม

ระบบจะให้เลือกชื่อลูกค้า และรายการเอกสาร
Updated on April 16, 2021

Was this article helpful?

Related Articles