สร้างใบลดหนี้

ใบลดหนี้ คือเอกสารที่ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายหรือค่าบริการที่ได้เคยตกลงขายให้กับลูกค้าตั้งแต่แรก ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น สินค้ามีความบกพร่อง คำนวณราคาผิด หรือจ่ายค่าชดเชยต่างๆ ตามข้อตกลง ฯลฯ 

การสร้างใบลดหนี้ สามารถใช้งานได้ 2 วิธีคือ

1. กดที่สถานะรอดำเนินการของเอกสารใบกำกับภาษี > กดสร้างใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี

สร้างใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี

2. สร้างที่เมนูใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี > กดสร้างใหม่

เมนูใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี

ระบบจะแสดงป๊อปอัพให้เลือกเอกสารจากรายชื่อลูกค้าที่ต้องการ

เลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ และสามารถเลือกได้ว่าต้องการคืนสินค้า หรือไม่คืน

เลือกรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ระบุสาเหตุในการออกใบลดหนี้ ใส่จำนวนที่คืนสินค้า หรือราคาใหม่ตามต้องการแล้วกดบันทึก

ระบุสาเหตุในการออกใบลดหนี้
Updated on April 16, 2021

Was this article helpful?

Related Articles