สร้างใบมัดจำ

สร้างเอกสารรับเงินมัดจำได้ที่ เมนูเอกสารขาย > ใบเสนอราคา > กด drop down ที่สถานะเอกสาร > เลือกหัวเอกสารมัดจำที่ต้องการได้เลย

ใบมัดจำ

เมื่อเข้าหน้าเอกสาร ระบุจำนวนรับเงินมัดจำครั้งแรกได้เลย ระบบจะอ้างอิงข้อมูลราคาเต็มตามใบเสนอราคา และช่วยคำนวนยอดเงินคงเหลือให้อัตโนมัติ

ระบุจำนวนรับเงินมัดจำครั้งแรก
Updated on April 16, 2021

Was this article helpful?

Related Articles