1. Home
  2. การใช้งานเอกสาร
  3. วิธีการ: แก้ไขข้อมูลในเอกสาร

วิธีการ: แก้ไขข้อมูลในเอกสาร

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ติดต่อ (ทั้งลูกค้าและผู้จำหน่าย) หรือข้อมูลบริษัท
จะมีป๊อปอัปนี้แสดงขึ้นมาที่กลางหน้าจอเมื่อกดเข้าไปในเอกสาร

คลิกที่ปุ่มเพิ่มเติม 💬 เพื่ออัปเดตข้อมูล

[ht_message mstyle=”info” title=”” show_icon=”true” id=”” class=”” style=”” ]เอกสารจะต้องอยู่ในสถานะ “รอวางบิล / รอดำเนินการ” เท่านั้นจึงจะมีป๊อปอัพนี้แสดง[/ht_message]

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles