1. Home
  2. การใช้งาน FlowAccount กับ FoodStory
  3. วิธีการเชื่อมต่อ FlowAccount กับ FoodStory

วิธีการเชื่อมต่อ FlowAccount กับ FoodStory

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ใช้งานทั้งระบบร้านอาหาร FoodStory และ ระบบบัญชี FlowAccount สามารถเชื่อมต่อทั้งสองระบบ เพื่อออกเอกสารและทำบัญชีได้แล้วค่ะ มาดูขั้นตอนกันเลย

ก่อนเริ่มต้นใช้งานควรเตรียมอะไรบ้าง

  1. บัญชีของ FoodStory หากยังไม่มีสามารถสมัครทดลองใช้งานได้ตามลิงก์นี้ https://signup.foodstory.co/
  2. แอปพลิเคชั่น FoodStory บน App Store  
  3. บัญชีของ FlowAccount ที่สมัครแพ็กเกจแล้ว หากยังไม่มีสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ https://auth.flowaccount.com/th/Account/Register

วิธีเชื่อมต่อ FlowAccount x FoodStory

  1. Log in เข้าใช้งาน FoodStory ด้วยลิงก์นี้ https://owner.foodstory.co/ ด้วยอีเมลและพาสเวิร์ดที่คุณสมัครใช้งานไว้ จะพบหน้าภาพรวมดังนี้

2. กดที่ปุ่ม “เลือกสาขาที่ต้องการเชื่อมต่อ”

3. เลือกสาขาของร้านที่ต้องการเชื่อมต่อ และเลือก FlowAccount ที่ใช้งาน

4. เลือกธุรกิจใน FlowAccount ที่ต้องการเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะมีข้อมูลการเชื่อมต่อดังภาพ

Updated on August 11, 2021

Was this article helpful?

Related Articles