1. Home
  2. คำถามที่พบบ่อย
  3. ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

กดที่ “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นกรอกอีเมลที่ใช้งานในระบบ และกด “รีเซ็ตรหัสผ่าน” เพื่อรับคำขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทางอีเมล เมื่อได้รับลิงก์จากระบบสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และเข้าใช้งานได้เลย

  • กดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน
  • กรอกอีเมลที่ใช้งานในระบบแล้วกด “รีเซ็ตรหัสผ่าน”
  • เปิดอีเมลที่ใช้งานในระบบ จะได้รับข้อความลักษณะนี้จาก FlowAccount
  • จากนั้นคลิก”รีเซ็ตรหัสผ่าน”
  • ระบบจะเปิดแท็บการใช้งานใหม่ ให้คุณกรอกอีเมลที่ใช้งานและตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ จากนั้นกด “รีเซ็ต”
Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles