1. Home
 2. คำถามที่พบบ่อย
 3. ขั้นตอน: การแก้ไขเอกสารไม่แสดงวันที่

ขั้นตอน: การแก้ไขเอกสารไม่แสดงวันที่

หากกด Print Preview แล้ววันที่ในเอกสารแสดงเป็น “จุดไข่ปลา” แต่ต้องการให้แสดงวันที่ด้วยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าเลือกไว้เป็น “เครดิต (ไม่แสดงวันที่)” หรือไม่

   2. เลือกลักษณะในการแสดงวันที่เมื่อพิมพ์เอกสาร
   • เครดิต (วัน) หมายถึง แสดงวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด
   เงินสด หมายถึง แสดงวันที่ที่เลือกในเอกสาร

   Updated on April 10, 2019

   Was this article helpful?

   Related Articles