1. Home
  2. คำถามที่พบบ่อย
  3. ขั้นตอนการขอหมายเลขเครื่องชำระเงินกับกรมสรรพากร

ขั้นตอนการขอหมายเลขเครื่องชำระเงินกับกรมสรรพากร

หากคุณต้องการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินควบคู่กับโปรแกรมบัญชี New FlowAccount คุณอาจจะดำเนินการขอหมายเลขเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับกรมสรรพากรซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

[ht_message mstyle=”alert” title=”” show_icon=”” id=”” class=”” style=”” ]1. เตรียมเอกสาร[/ht_message]

เอกสารที่ 1: เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ. 06)
ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06

รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.พ. 06
✍️ ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้ว
✍️ ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อร้านของคุณ
✍️ ที่อยู่ของธุรกิจ หรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้
✍️ วันที่ได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ.20
✍️ กรอกชื่อรายการสินค้า หรือบริการในธุรกิจที่จำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ เรียงลำดับจากมากไปน้อย
✍️ เลือกประเภทการประกอบกิจการที่ใกล้เคียงธุรกิจของคุณที่สุด
✍️ ใส่ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ต้องการลงทะเบียนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
✍️ ใส่เครื่องหมาย / ที่ชนิดคอมพิวเตอร์ และใส่จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี และใส่รายละเอียดภายในเอกสารแนบให้ครบถ้วน
✍️ ช่อง หมายเลขประจำเครื่อง (Serial number) คือ หมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่คุณใช้ ให้ระบุหมายเลขลงบนแบบฟอร์ม ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดต้องเป็นเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณแคชเชียร์หน้าร้านเท่านั้น
✍️ เลือกประเภทของอุปกรณ์ พร้อมเลือกประเภทของใบกำกับภาษี

เอกสารที่ 2: แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของสรรพากร (ภ.อ. 11)
ดาวน์โหลดเอกสาร ภอ. 11

รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภอ.11
✍️ สรรพากรพื้นที่เขตที่ธุรกิจหรือร้านของคุณตั้งอยู่
✍️ ชื่อผู้ประกอบการ คือชื่อบริษัทหรือบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก
✍️ ที่อยู่ของธุรกิจ หรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้

เอกสารที่ 3: เอกสารแนบประกอบคำอนุมัติ
รายละเอียดคุณสมบัติของ FlowAccount.com

ได้แก่
✍️ แบบแสดงคุณสมบัติ (ข้อมูลรายละเอียดฟังก์ชั่นการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน)
✍️ ข้อมูลอุปกรณ์ Hardware ภายในร้าน (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ หรือลิ้นชักเก็บเงิน)
✍️ แผนผังการวางตำแหน่งของเครื่องเก็บเงิน
✍️ รูปไดอะแกรมการเชื่อมต่อของระบบเน็ตเวิร์ค
✍️ ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบย่อ และ/หรือ แบบเต็ม


[ht_message mstyle=”alert” title=”” show_icon=”” id=”” class=”” style=”” ]2. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารทั้งหมดที่กรมสรรพากร[/ht_message]

โดยไปที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่บริเวณร้านของคุณ ในกรณีที่ยื่นขออนุมัติหลายสาขาให้ไปที่สำนักงานสรรพากรที่ใกล้สำนักงานใหญ่ของธุรกิจของคุณ

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับหมายเลขประจำเครื่อง หรือ POS ID ซึ่งจะต้องระบุหมายเลขดังกล่าวบนใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกจากระบบด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร : https://www.rd.go.th/publish/44309.0.html

Updated on August 9, 2019

Was this article helpful?

Related Articles