สร้างใบเสร็จรวม

สามารถออกใบเสร็จรวมได้หลายวิธีด้วยกันคือ

  1. สร้างจากใบกำกับภาษี (หากมีใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ เอกสารจะพ่วงติดมาด้วย)
สร้างจากใบกำกับภาษี

2. สร้างจากใบวางบิลรวม

สร้างจากใบวางบิลรวม

3. สร้างจากเมนูใบเสร็จรับเงิน (ระบบจะให้เลือกเอกสาร INV ที่ต้องการสร้างใบเสร็จรวม)

สร้างจากเมนูใบเสร็จรับเงิน
Updated on March 24, 2021

Was this article helpful?

Related Articles