1. Home
  2. รายการสินค้า ระบบสต็อกสินค้า
  3. การใช้งานระบบสต็อกสินค้า

การใช้งานระบบสต็อกสินค้า

เริ่มต้นจากการสร้างสินค้าประเภท “นับสต็อก” จากนั้นเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังเข้ามา และระบบจะตัดสต็อคเมื่อเปิดเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ INV

การรับสินค้า : สามารถรับเข้าด้วยการตั้งค่ายอดตั้งต้น หรือ สร้างใบรับสินค้าที่เมนูซื้อ

การตัดสต็อกสินค้า : ระบบจะตัดสต็อคเมื่อเปิดเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ INV เท่านั้น

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles