วิดีโอ
สอนการใช้งาน

1. แนะนำการใช้งาน
2. เอกสารขาย
3. เอกสารซื้อ
4. ค่าใช้จ่าย
5. บริหารเงินเดือน
6. รายการสินค้าทั้งหมด
7. สมุดรายชื่อ
8. รายงาน
9. บริหารบัญชี
10. การตั้งค่า