BU105: วิธีการสร้างรายงานที่ตรงใจเจ้าของกิจการ (ด้วย MS Excel)BU105: วิธีการสร้างรายงานที่ตรงใจเจ้าของกิจการ (ด้วย MS Excel)
สำหรับผู้ประกอบการ
BU105: วิธีการสร้างรายงานที่ตรงใจเจ้าของกิจการ (ด้วย MS Excel)
สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการบริหาร ข้อมูล Data Base ของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ยอดขาย กำไร พฤติกรรม และ ประเภทของลูกค้า และท่านเป็นผู้ใช้งาน Microsoft Excel อยู่ และรู้สึกว่ายังมีความเข้าใจการทำงานของ Microsoft Excel ไม่มากเท่าไหร่นัก หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจและปรับพื้นฐานการใช้งานของ Microsoft Excel ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง ให้ท่านใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจของท่าน จะได้ทราบว่ากิจการลงทุนไปในส่วนที่ทำให้เกิดรายได้จริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานดำเนินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในหลักสูตรจะมีแบบฝึกหัดให้ท่านได้ลงมือทำเพื่อความเข้าใจในระหว่างการเรียนด้วย

พิเศษ ทริคในการใช้ปุ่ม shortcut ทั้ง Windows และ Mac เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและดูชำนาญมากยิ่งขึ้น
เหมาะกับ
เจ้าของกิจการที่มีการใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน และต้องการใช้งาน Excel ในขั้นเบื้องต้นได้ดีมากยิ่งขึ้น
ผู้ทำงานด้านบัญชี การเงิน เสมียน งานบริหารบุคคล การตลาด การขาย ที่ต้องมีการจัดการข้อมูลในปริมาณมาก และต้องคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Excel คำนวณแบบง่าย ๆ อย่างเป็นระบบ
คุณจะได้เรียนรู้
มีความเข้าใจการใช้งาน Excel อย่างถูกต้อง
ดึงข้อมูลจากระบบ FlowAccount มาสร้างรายงาน
เพิ่มทักษะการใช้งาน Excel จากคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน
เรียนรู้การใช้งาน Ribbon และ Toolbar
เรียนรู้การจัดการงานที่เกี่ยวกับ sheet ในด้านต่างๆ เพื่อการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
เรียนรู้การใช้งานด้านการเลือกพื้นที่ข้อมูล เพื่อใช้ในการย้าย คัดลอกข้อมูล หรือการฟอร์แมทข้อมูล เป็นต้น
กำหนดการ
ดาวน์โหลดกำหนดการ: คลิ๊กที่นี่
ประวัติวิทยากร
คุณจิรสิทธิ์ หวังเสถียร
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและจัดทำงบประมาณภายในกิจการ บริษัทตรวจสอบบัญชี Fides Audit จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร บริษัทรับทำบัญชี Acnovation จำกัด
Financial Controller บริษัทในธุรกิจ MNC ด้านต้นทุนและงบประมาณ
ผู้จัดการการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ให้กับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรม FMCG
ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์หรู
Senior Auditor บริษัท KPMG Phoomchai Audit จำกัด
มีประสบการณ์ในการใช้ MS Excel ในการทำงานเพื่อช่วยในการวางแผนงบประมาณและวิเคราะห์ข้อมูลมามากกว่า 15 ปี
สนใจคอร์สนี้

ลงทะเบียน

อย่ารีรอ เพราะเรามีที่นั่งจำนวนจำกัด!
หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการสำรองที่นั่ง ติดต่อ 02-026-8989