1. Home
 2. นำเข้ารายงานสรุปยอดขาย
 3. วิธีการใช้งาน Import Lineman (Wongnai Merchant) บน FlowAccount

วิธีการใช้งาน Import Lineman (Wongnai Merchant) บน FlowAccount

การนำเข้ารายการขาย Lineman (Wongnai Merchant) บน FlowAccount (Import Lineman (Wongnai Merchant))

 • ฟังก์ชันนี้ใช้ช่วยนำเข้ารายการขายจากระบบ Lineman (Wongnai Merchant)
 • หลังนำเข้าข้อมูล ระบบจะสร้างเอกสารขายเงินสด (Cash Invoice: CA) ให้อัตโนมัติ
 • รองรับเฉพาะไฟล์สกุล .csv, .xls และ .xlsx และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เท่านั้น

ขั้นตอนการนำเข้ารายการขาย

 1. เข้าสู่ระบบ FlowAccount
 2. ไปที่หน้าเอกสารขาย > เลือกขายเงินสด > จากนั้นกดปุ่ม “อัพโหลดไฟล์”
 3. เลือกเทมเพลต “Lineman (Wongnai Merchant)” > กด “แนบไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า > จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” (โดยรายงานสามารถบันทึกได้จากอีเมลของเจ้าของร้านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับ Lineman (Wongnai Merchant))
 4. กรณีต้องการแก้ไขไฟล์ที่จะนำเข้าหลังจากเลือกไฟล์รอบแรกไปแล้ว สามารถกดที่ “เลือกไฟล์ใหม่”
 5. ระบบตั้งค่าเริ่มต้นของรูปแบบวันที่ตามเทมเพลตของ Lineman (Wongnai Merchant) แต่หากรูปแบบวันที่ไม่ตรงกัน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้โดยเลือกรูปแบบวันที่ให้ตรงกับข้อมูลที่นำเข้า และเลือกระบุปีเป็นปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.
 6. ตรวจสอบจำนวนรายการอัพโหลดและจำนวนเงินรวมทั้งหมด
 7. หลังจากอัพโหลดไฟล์ สามารถนำเข้าระบบเพื่อสร้างเอกสารได้ครั้งละ 1000 รายการเท่านั้น กรณีมีรายการอัพโหลดมากกว่า 1000 รายการ ผู้ใช้งานจะต้องทำการอัพโหลดใหม่ด้วยไฟล์เดิมและแก้ไขหมายเลขแถวข้อมูลที่จะนำเข้า
 8. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า”
 9. กดปุ่ม “ยืนยันการบันทึกเอกสาร” เพื่อยืนยันการบันทึกเอกสารทั้งหมด ในการบันทึกเอกสารระบบจะกำหนดชื่อลูกค้าเป็น “Case Sales / ขายเงินสด” และกำหนดชื่อสาขาเป็น “สำนักงานใหญ่” เพื่อให้ข้อมูลเอกสารครบถ้วน
 10. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อกลับไปยังหน้าจอขายเงินสด
เลือกเมนู “เอกสารขาย”
เลือกเมนู “ขายเงินสด”
เลือก “Lineman (Wongnai Merchant)”
ภายหลังจากการอัพโหลดไฟล์ ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ที่ถูกอัพโหลด
หลังจากอัพโหลดไฟล์ ระบบจะแสดงรายการที่จะถูกอัพโหลดพร้อมจำนวนรายการและจำนวนเงินรวมทั้งหมด
หลังจากกดยืนยันการนำเข้าข้อมูล เอกสารที่ถูกสร้างจะปรากฎในหน้ารายการเอกสาร
Updated on June 22, 2022

Was this article helpful?

Related Articles