วิธีการระบุแผนกของพนักงาน

คุณสามารถระบุแผนกของพนักงานแต่ละคนได้โดยไปที่เมนู “บริหารเงินเดือน/ค่าจ้าง” > “รายชื่อพนักงาน” และเลือกพนักงานที่ต้องการระบุแผนก

กด “แก้ไขพนักงาน” ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขพนักงานขึ้นมา โดยข้อมูลส่วนแผนก สามารถคลิกเพื่อเลือกแผนกที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแผนกใหม่โดยกดปุ่ม ” สร้างแผนก” ดังภาพ

กรณีกดสร้างแผนก ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรหัสแผนก และชื่อแผนก หลังจากนั้นกด “บันทึกแผนก”

ระบบจะแสดงชื่อแผนก และรหัสแผนกขึ้นมา > กด “บันทึกและปิด”


กรณีต้องการตรวจสอบแผนกทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “การตั้งค่า” > “ตั้งค่าแผนก” ระบบจะแสดงรายชื่อแผนกทั้งหมด พร้อมจำนวนพนักงานรวมของแต่ละแผนก

ในส่วนตั้งค่าแผนกคุณสามารถ

  • เพิ่มแผนกใหม่ > ระบบจะแสดงแผนกใหม่นี้เพิ่มในรายการแผนกของหน้าพนักงานโดยอัตโนมัติ
  • แก้ไขแผนก > เมื่อแก้ไขชื่อแผนกหรือรหัสแผนกแล้ว พนักงานที่เลือกแผนกดังกล่าว จะถูกแก้ไขตามโดยอัตโนมัติ
  • ลบแผนก > เมื่อลบแผนกแล้ว พนักงานที่เลือกแผนกดังกล่าวจะถูกลบแผนกโดยอัตโนมัติ
Updated on March 4, 2020

Was this article helpful?

Related Articles