การโอนย้ายข้อมูล (Migration) คืออะไร


คือการโอนย้ายข้อมูลธุรกิจของคุณจากระบบโปรแกรมบัญชี FlowAccount Classic มายังโปรแกรมบัญชี New FlowAccount เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อรองรับการทำบัญชีที่มากขึ้น โดยใช้งานด้วยอีเมลและรหัสผ่านเดียวกัน

ฟังก์ชันที่รองรับ

– Dashboard
– เอกสารขาย
– เอกสารซื้อ
– ค่าใช้จ่าย
– รายงาน – เฉพาะรายงานที่มีใน New FlowAccount
– สมุดรายชื่อ
– สินค้า – สินค้าทุกประเภท, ความเคลื่อนไหวของสินค้า
– รายการเงินเดือน
– การตั้งค่า

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการโอนย้ายข้อมูล

 • เอกสารที่ย้ายจะมี Icon แสดงการโอนย้ายข้อมูลตรงเลขที่รันเอกสาร
 • เอกสารที่ถูกย้ายมาจะไม่มีการลงบันทึกบัญชี 
 • เอกสารที่ยังสร้างไม่จบ สามารถสร้างต่อได้
  (ถ้าสร้างไปเป็นเอกสารที่มีการลงบันทึกบัญชี ระบบจะลงให้อัตโนมัติ)
 • เอกสารที่ “สร้างซ้ำ” จะมีการลงบันทึกบัญชี
  (ถ้าสร้างไปเป็นเอกสารที่มีการลงบันทึกบัญชี ระบบจะลงให้อัตโนมัติ)
 • ใบเสนอราคาที่มีสถานะ “แบ่งจ่าย” จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ แต่สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ และกดเก็บเงินที่เอกสารใบเสนอราคาได้ 
 • การสร้าง “ใบวางบิลรวม-ใบเสร็จรวม” ไม่สามารถรวมเอกสารที่โอนย้ายมารวมกับเอกสารใหม่ที่สร้างได้ 
 • ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้” ที่ไม่ได้สร้างอ้างอิงกับใบกำกับภาษี จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเอกสารได้
 • การเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสาร ไม่มีการลงบันทึกบัญชี
 • การคิดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ยอดจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะระบบคำนวณแตกต่างกัน ระบบเดิมจะเป็นแบบ Moving Average ส่วน New FlowAccount จะเป็นแบบ Periodic Fifo  

Updated on September 13, 2019

Was this article helpful?

Leave a Comment