1. Home
  2. การตั้งค่าระบบ
  3. เพิ่มหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

เพิ่มหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

หากต้องการสร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หรือสร้างชื่อค่าใช้จ่ายเป็นโปรเจกต์สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

  1. ไปที่หน้าเมนู “ค่าใช้จ่าย”
  2. เลือก “แสดงรูปภาพ” 
เลือกแสดงรูปภาพ
เลือกแสดงรูปภาพ

3. เลือก “เพิ่มหมวดหมู่” แล้วพิมพ์ชื่อหมวดหมู่หรือชื่อโปรเจกต์ที่ต้องการ

เพิ่มหมวดหมู่ หรือโปรเจกต์
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles