1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ iOS
  3. พิมพ์เอกสาร ในแอประบบ iOS

พิมพ์เอกสาร ในแอประบบ iOS

การพิมพ์เอกสารด้วยแอป FlowAccount Classic จะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Wi-fi ก่อนนะคะ

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นสไลด์ที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการจาก “ขวาไปซ้าย” 
  2. เลือก “พรีวิว” 
พิมพ์เอกสาร iOS
เลือกพรีวิวเอกสารเพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร

3. กดที่ลูกศรด้านบนขวา

กดที่ลูกศรด้านบน
กดที่ลูกศรด้านบน

4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้ แล้วเลือก “print” ค่ะ 

สั่งพิมพ์เอกสาร
สั่งพิมพ์เอกสารได้เลย
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles