นำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง

นำเข้า-ส่งออก สินค้าและบริการ มีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก เป็นธุรกิจที่มีภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นถ้าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นภาษีเหล่านี้ อาจทำให้ธุรกิจของคุณเกิดปัญหาในอนาคตได้ 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading