E-Tax invoice by E-mail คืออะไร?

E-Tax invoice

 
ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนคงเคยได้ยิน (หรืออาจยังไม่เคยได้ยิน) เรื่องของ E-Tax invoice by E-mail มาบ้างแล้วนะครับ ว่ามันคืออะไร แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ใช้ไหมครับว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร มีข้อดีอย่างไร และแนะนำวิธีการง่าย ๆ ที่จะส่งใบกำกับจาก FlowAccount ด้วยระบบนี้กันครับ ทีมงาน FlowAccount จึงขอมาเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ผ่านบทความนี้กันนะครับ

Continue Reading

หน้าที่ของแต่ละเอกสารทางธุรกิจ

เอกสารทางธุรกิจ

 

เอกสารทางธุรกิจ?

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่หลาย ๆ คน คงจะสับสนไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับ ว่าเอกสารในการซื้อ ขาย และเอกสารทางธุรกิจ ใบไหน มีหน้าที่อะไรบ้าง และควรใช้เมื่อไหร่?
 
ทางทีมงาน FlowAccount.com เลยรวบรวม “เอกสารทางธุรกิจ” ที่มักจะใช้กันอยู่บ่อยๆ มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องกันนะครับ

Continue Reading

เอกสารที่ใช้ประกอบค่าใช้จ่ายของกิจการ ในกรณีที่หลักฐานไม่เพียงพอ

เอกสารที่ใช้ประกอบค่าใช้จ่ายของกิจการ

 
 
สำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องในการทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับและ
 

“เอกสารที่ใช้ประกอบค่าใช้จ่ายของกิจการ” ก็เป็นเรื่องต้องทำให้ถูกต้องเช่นกัน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการใช้จ่ายนั้นๆ

 
หลายครั้งที่ไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นการจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการโดยเฉพาะครับ

 
แต่ในความเป็นจริงแล้วหากพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อกิจการจริง กรมสรรพากรก็มีแนวทางให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ วันนี้ทีมงานจะมาแนะนำเอกสารที่ระบุอยู่ใน “คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้” ของกรมสรรพากร เพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับ

Continue Reading

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน

 
 

สำหรับการ “คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน” นั้น

จะคำนวณแตกต่างจากการจ่ายเงินประเภทอื่น ซึ่งจะคำนวณในลักษณะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนำมาเฉลี่ยเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้มีอัตราหักเป็นเปอร์เซ็นเหมือนการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทความประเภทหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย ได้เลยครับ

Continue Reading

สิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้!

สิทธิประกันสังคม

 
 
กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน

Continue Reading