หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (4)

หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน

โปรแกรม FlowAccount ในเมนูเงินเดือน ช่วยทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายบุคคลให้อัตโนมัติ

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ FlowAccount.com

สมัครทดลองใช้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี
รับฟรี! Premium Package 30 วัน