ต้นทุนคงที่ ค้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายคงที ค่าใช้จ่ายผันแปร

ต้นทุนคงที่ ค้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายคงที ค่าใช้จ่ายผันแปร

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ FlowAccount.com

สมัครทดลองใช้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี
รับฟรี! Premium Package 30 วัน